Pædagog til Hornbæk Private Børnehus

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hornbæk Private Børnehus er et hus i evig udvikling. Vi er en mindre integreret daginstitution i hjertet af Hornbæk, tæt på skov, strand og by. 

Vi slog dørene op i januar 2020 med en vision om at realisere en hverdag, der er præget af tryghed, nærvær og ikke mindst social bæredygtighed. 

I børnehuset er der plads til 38 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. I Børnehaven er der ansat 2 pædagoger og 2 medhjælpere, hvor du vil være den ene pædagog. Vi har stort fokus på tætte relationer og fællesskaber på kryds og tværs af alder og køn. Vores fokus går på at styrke barnets udvikling og selvstændighed, hvor der indgår medbestemmelse og medansvar, så børnene får en samhørighedsfølelse og kan indgå i forpligtende fællesskaber.

Det er vigtigt for os, at du brænder for at skabe de bedste rammer for børnene med stort nærvær.

Arbejdsopgaver:

Den primære opgave er det daglige pædagogiske arbejde med børnene, som er præget af pædagogisk aktivitet og nærvær. Pædagogens opgaver udføres under ansvar overfor institutionsledelsen samt bestyrelsen. Pædagogen føler ansvar for at dagligdagen i Hornbæk Private Børnehus fungerer og at hver dag skal være en god dag for alle.

Som pædagog i Hornbæk Private Børnehus vil du bl.a. skulle varetage følgende: 

Hovedopgaver, faglige og personlige kompetencer

Formulering af mål og metodevalg:

 • Fastlægge mål og formål for udførelse af det pædagogiske arbejde i forhold til det enkelte barn, gruppen, samt Hornbæk Private Børnehus som helhed
 • Inkludere pædagogiske metoder samt reflekterede overvejelser
 • Evaluering af praksis samt dokumentation for denne 
 • Ansvarlig for, at de pædagogiske aktiviteter, samt mødet med barnet, er i overensstemmelse med Hornbæk Private Børnehus definerede mål og værdier.

Planlægning af og organisering af pædagogisk arbejde:

 • Iværksætte, planlægge og dokumentere aktiviteter der implementerer de pædagogiske læreplaner samt temaer fra Hornbæk Private Børnehus årshjul 
 • Ansvarlig for og tilsyn med børns sikkerhed og sundhed i forbindelse med institutionens aktiviteter 
 • Udarbejdelse af handleplaner for børn med særlige behov 
 • Understøtte børnenes kompetencer 
 • Ansvaret for udførelse af TRAS og Sprogvurderinger
 • Benytte og medudvikle faglige analyseredskaber, som kan bruges til refleksion.

Udførelse af pædagogisk arbejde:

 • Skabe rum og mulighed for børns leg, udvikling og trivsel 
 • Udvise engagement og nærvær i samværet med børnene 
 • Udvise et anerkendende menneskesyn 
 • Udvise handlekraft i det pædagogiske arbejde 
 • Arbejde for at alle børn inkluderes. 
 • Iværksætte aktiviteter / emneuger som beskrevet i bl.a. de pædagogiske læreplaner/årshjul
 • Formulere sig skriftligt.

Forældresamarbejde:

 • Modtagelsen af nye børn
 • Være til rådighed i den daglige kontakt 
 • Afholde forældresamtaler i henhold til Hornbæk Private Børnehus plan herfor
 • Yde relevant vejledning / rådgivning vedr. barnets udvikling og behov
 • Planlægge / afholde arrangementer
 • Udvise respekt for forældrene i deres rolle i tiltale og omtale
 • Anerkende forældrenes ressourcer. 

Tværfagligt samarbejde:

 • Samarbejde med andre institutioner herunder skole, talepædagog, BUR, konsulenter, psykolog mv. om børn, skolestart, børn med særlige behov mv. 

Omsorgsarbejde:

 • Varetagelsen af det enkelte barns udvikling og trivsel 
 • Hjælpe barnet med at blive selvhjulpne ved fx toiletbesøg, af/påklædning, spisning, personlig hygiejne 
 • Yde omsorg for børnene samt en særlig indsats i forhold til børn i udsatte positioner
 • Observerer det enkelte barn med hensyn til fysisk og psykisk tilstand og trivsel, jf. den skærpede underretningspligt.

Personalesamarbejde:

 • Samarbejde med kollegaer på stuen / i afdelingen / i institutionen 
 • Aktiv deltagelse ved møder herunder også emner til personalemøder samt læse dagsordner og referater
 • Indgå i samarbejde med kollegaer om opgaveløsningen 
 • Bidrage til udvikling af den pædagogiske kvalitet i institutionen 
 • Medvirke til udvikling af pædagogmedhjælperne 
 • Åben og lyttende i forhold til nye ideer og tiltag.

Faglig udvikling:

 • Reflektere over egne og andres praksis, iværksætte egen udvikling herunder udviklingen af pædagogfaglig identitet
 • Modtage / give faglig sparring
 • Læse og anvende fagrelevant litteratur og andet materiale
 • Deltage i personalemøder, kurser, pædagogiske debatter samt temadage. 

Praktiske opgaver:

 • Medansvarlig for at udvikle, vedligeholde og indrette institutionen
 • Medansvarlig for oprydning, vedligeholdelse og rengøring af legetøj samt inventar 
 • Betjene Famly, som er vores interne it-system.

Det vigtigste for os er, at du er den rigtige pædagog til vores skønne børnehus. Du motiveres af at være nærværende, nysgerrig og legende sammen med børnene. Du er fagligt refleksiv på egen og andres pædagogiske praksis og du ønsker at bidrage til at skabe et trygt børnemiljø med fokus på relationer.

Søg jobbet

Vi håber, at du har mod, lyst og faglighed til at være med til at forme husets fremtidige dagligdag, rammer og pædagogik.

Hvis ovenstående har vakt din interesse så tøv ikke med at uploade din ansøgning, CV, uddannelsespapirer mv. via knappen "Ansøg dette job".

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker at besøge os, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret leder Sussi Harder Banke på tlf: 31390673. 

Der er tale om en deltidsstilling med vagter mellem kl. 06.45 og 16.30 fordelt over hele ugen.

Tiltrædelse: Snarest muligt. 

Hornbæk Private Børnehus er medlem af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner – LDD, og følger gældende overenskomst med BUPL.

LDD assisterer os med håndteringen af de indkomne ansøgninger.


Se mere på vores ansøgersite: https://ldd.ofir.comDenne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=283b2cc0)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Helsingør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (8-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

LDD søger på vegne af Hornbæk Private Børnehave, Hejrevang, 3450 Allerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5942434

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet