Oversygeplejerske til Afsnit for Rygmarvsskader

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at være en del af et stærkt ledelsesfællesskab med fokus på udvikling af sygeplejen og rykke rehabiliteringen af den rygmarvsskadede patient frem i det akutte forløb

Vores ledende overlæge Lars-Henrik Krarup udtaler:

Med flytning til nye lokaler i Bodil Eskesen Centret, Rigshospitalet Glostrup har vi fået en unik mulighed for at starte rehabiliteringen af den akut rygmarvsskadede patient langt tidligere.

For at lykkes med dette kræver det en opbygning af kompetencer på tværs af alle faggrupper.

Jeg interesserer mig for tværfaglig afsnitsledelse til gavn for patienter og personale, og håber at vores nye oversygeplejerske vil dele min interesse for dette. Jeg håber på et dagligt tæt samarbejde om store og små ting. Jeg brænder for, at alt kan lade sig gøre, så længe det giver mening for patienterne”.HVEM ER VI?

I Afsnit for Rygmarvsskader har vi en vision om, at rehabilitering efter rygmarvsskade kan påbegyndes i det semiintensive forløb. Det kræver en klinik- og patientnær tværfaglig ledelse med stor indsigt i alle facetterne af et sygdomsforløb.

Afsnit for Rygmarvsskader er en af de to afdelinger, der har samlet Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader i det helt nye Bodil Eskesen Centret, Rigshospitalet Glostrup. Aktuelt har afdelingen plads til 43 patienter, delt op i tre forskellige afsnit med plads til 14-15 patienter på hvert afsnit – fordelt på både 5-døgns- og 7-døgnspladser. Patienterne er indlagt til højt specialiseret neurorehabilitering – vi modtager patienter fra hele Østdanmark, Grønland og Færøerne med en rygmarvsskade. Patienternes alder spænder fra 1 år og opefter.

Som den ene af to oversygeplejersker i Afsnit for Rygmarvsskader indgår du i vores tværfaglige ledergruppe bestående af en ledende overlæge, en oversygeplejerske og en overterapeut – derudover vil du også have et ledelsesfællesskab med tilsvarende afsnitsledelse i Afsnit for Hjerneskader.

Lige nu arbejder vi målrettet med implementering af en tværfaglig teamstruktur i afsnittene, og heri også at styrke den sygeplejefaglige identitet ind i det tværfaglige samarbejde ved at implementere Fundamentals of Care.HVEM ER DU?

Du er ledende sygeplejerske, og ønsker brændende at sygeplejen ydes i en tværfaglig kontekst, hvor de forskellige faggrupper bidrager til patientforløbene med fagspecifikke kompetencer. Du skal kunne se dig være leder i en afdeling, hvor nogle af vores patienter skal rehabiliteres til et nyt liv.

Som leder er du engageret, visionær og en tydelig rollemodel, og du evner at hverdagen byder på mange forskellige opgaver. Du er synlig, kan sætte rammer og retning, og har følgeskab bl.a. i kraft af, at du er tillidsskabende og kan skabe fælles forståelse og mening. Det forventes, at du fungerer tæt på personale og klinik.

Som ledelseskollega er du humoristisk og rummelig, kan se ting fra flere vinkler og er en medspiller, der forstår, at ledelse også er en holdsport.

Vi er i en foranderlig verden, og vi vil udvikle specialet og øge kompetencerne i sygeplejen samtidig med, at vi er ved at falde på plads i et helt nyt center – hvorfor det vil være en fordel, at du har erfaring med forandringsledelse. Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • Er fagligt stærk, og har ambitioner for den neurologiske og rehabiliterende sygepleje
  • Kommunikerer tydeligt og med en respektfuld og anerkendende tilgang
  • Har ledelseserfaring – gerne fra neurologien, rehabilitering eller en medicinsk afdeling
  • Sørger for kontinuerlig udvikling af personalegruppen, og herunder sikrer at planlagt klinisk undervisning sker
  • Sikrer et godt arbejdsmiljø og trivsel i den samlede afdeling


VIL DU VIDE MERE?

Hvis du vil vide mere, så kontakt endelig chefsygeplejerske Louise Lund-Møller på tlf. 2179 3039. Du kan via henvendelse til ledelsessekretær Marianne Egelund mail: marianne.egelund.britbo@regionh.dk få tilsendt:

  • Stillingsbeskrivelse og Neurocentrets strategi for sygepleje og rehabilitering
Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist: 19.10.23.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43.

Ansættelse pr.: 01.12.23

Stillingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentning af børneattest.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Helsingør Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Glostrup Hospital, Valdemar Hansens Vej, 3100 Hornbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5912577

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet