Ny asfalt på Kongevejen i Helsingør

Der vil være anvist omkørselsrute, mens arbejdet står på. Foto: Vejdirektoratet
dato

Vejdirektoratet skal lægge ny asfalt på en mindre del af Kongevejen i Helsingør. Det betyder, at strækningen mellem Klostermosevej og Flynderborgvej i en periode vil være spærret for gennemkørende trafik.

Søndag aften indleder Vejdirektoratet et mindre vejarbejde på E47 Kongevejen i Helsingør, hvor den nuværende asfalt er slidt og trænger til at blive udskiftet.

Arbejdet omfatter en halv kilometer lang strækning, der går fra Rønnebær Allé til Montebello Allé og Århusvej, hvor også de enkelte kryds skal have ny asfalt. Hvis alt går vel, er opgaven løst og de sidste afspærringer fjernet om morgenen søndag 7. juli. Af hensyn til trafikanterne vil arbejdet blive udført i aften- og nattetimerne mellem kl. 19.00 og 5.00.

Sådan foregår arbejdet

Første opgave går ud på at affræse den gamle belægning, så der er plads til at foretage reparationer af underlæggende belægning.

Når det er gjort, skal der udlægges nyt slidlag. Og som afslutning skal kørebanen have nye vejstriber.

Information til trafikanterne

Vejarbejdet betyder, at strækningen mellem Klostermosevej og Flynderborgvej vil være spærret for gennemkørende trafik, mens arbejdet står på.

Trafikanter skal derfor følge de skiltede omkørselsruter:

  • Sydgående trafik: I retning fra færgen mod syd køres ad Flynderborgvej -> Kongevejen -> Mads Holms Vej -> Gurrevej -> O3 Klostermosevej og tilbage på Kongevejen.
  • Nordøstgående trafik: I retning mod færgen køres ad O3 Klostermosevej -> Smakkevej -> Rønnebær Allé -> Fredericiavej -> Århusvej -> Flynderborgvej.

Trafikanter må forvente en smule forlænget rejsetid i forhold til normalt. Hvad angår kørsel til de enkelte ejendomme på strækningen, så kan det – hvis påkrævet – ske med forsigtighed og efter entreprenørens anvisning.

Cyklister og fodgængere kan benytte cykelsti og fortov langs Kongevejen. Dog skal man være agtpågivende, da arbejdet bliver udført tæt op ad stierne og i krydsene ved Rønnebær Allé og Montebello Allé.

Fordi vejarbejde er vejrafhængigt, er der altid en risiko for, at det kan blive udskudt på grund af vejrforhold.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for naboer og trafikanter.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.