Nu åbner Varmepumpepuljen 2024: Tjek, hvor du kan få tilskud i Hornbæk

I varmepumpen møder jordvarmen eller luften et kølemiddel med et lavt kogepunkt, og kølemidlet fordamper, hvorefter dampen komprimeres, og der dannes varm gas, som føres videre til kondensatoren – og varmen afgives til boligen eller varmeanlægget.
Profilbillede
dato

Energistyrelsen har netop åbnet for en ny pulje med tilskud til varmepumpe. Men hvorvidt man kan søge puljen, afhænger af fjernvarmeforholdet på adressen. Lokal ekspert fra Hornbæk giver sine bedste råd. 

Varmepumpepuljen i 2024 er netop åbnet for ansøgninger, og i år kan der søges om op til 27.000 per husstand. Det kræver dog, at boligen, der søges varmepumpetilskud til, ikke befinder sig i et område, hvor der er indlagt fjernvarme eller er planer om det – og i Helsingør Kommune varierer det fra den ene matrikel til den anden.

Fjernvarme eller ej

Førend varmepumpepuljen kan søges, skal man undersøge, om man bor i et område, hvor der er lagt ud til fjernvarme, eller hvor der er planer om det inden for nær fremtid.


Foto: Karsten Janum, BBA Certificeret Energivejleder hos Bedre Bad - Bedre Energi i Hørsholm.

– Nogle steder er der lagt ud til fjernvarme, andre steder er der planer om det, men tilskud til varmepumpe er kun muligt, hvis man bor i et område, hvor ingen af delene er tilfældet. Det er altså noget, man selv skal undersøge for sin adresse, siger Thomas Vindahl Andersen, der er BBA Certificeret Energivejleder hos Bedre Bad Hornbæk – Finn Vindahl Andersen

Fjernvarmeforholdene for ens område kan findes på kortet på Plandata.dk

Billigere at skifte om sommeren

Varmepumpepuljen er en del af bygningspuljen, der i 2024 er sat til 315 millioner kroner, og heraf er det meningen, at omtrent 70 procent skal fordeles til varmepumpepuljen. Ifølge Thomas Vindahl Andersen kan der være mange gode grunde til at skifte til varmepumpe, og sommeren er en af dem.

– Varmeregningen er lidt langt væk for de fleste her om sommeren, men faktisk er sommeren og det tidlige efterår de mest oplagte tidspunkter til at få installeret varmepumpe. Venter man til vinteren, skal der sættes en midlertidig energikilde op, mens installationen af varmepumpen udføres. Det er både lettere og billigere for forbrugeren om sommeren, siger Thomas Vindahl Andersen og tilføjer: 

– En varmepumpe kan fungere med flere slags varmesystemer. Man skal vurdere, om det er en fornuftig løsning for ens egen bolig, og her anbefaler jeg altid en gennemgang af hele huset, så vi kan undersøge, hvordan man får den optimale udnyttelse af sin varme og dermed også en sund varmeøkonomi.


Foto: PR // Ligger din bolig inden for det mørkegrønne eller grønt skraverede felt, er der fjernvarme eller planer om det i området, og puljen kan derfor ikke søges. Er boligen derimod i det gule, grønne eller lilla skraverede område, kan puljen søges. 

Sådan søger du

Varmepumpepuljen kan søges via Energistyrelsens hjemmeside og følgende krav skal være opfyldt:

  • Varmepumpen skal installeres på en selvejet helårsbolig.
  • Varmepumpen skal erstatte et oliefyr, gasfyr, elvarme eller biokedel – eksempelvis træpillefyr.
  • Boligen må ikke ligge i et område, hvor der i forvejen er fjernvarme eller planlagt fjernvarme. Info derom kan findes på kan ses på plandata.dk
  • Installation af varmepumpe må først ske efter ansøgning om tilskud.
  • Tilskud skal søges til enten en luft-til-vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe – også kaldet jordvarme.
  • Installationen skal foretages af en VE-godkendt installatør

Bedre Bad & Bedre Energi er en landsdækkende kæde af VVS-installatører, der er eksperter i energiløsninger som fjernvarme, naturgas, pillefyr, varmepumpe, jordvarme, solvarme samt i generelle energiforbedringer og energibesparelser i boligen. Læs mere på:www.bedrebad.dk

Kilde: Pressemeddelelse fra Bedre Bad - Bedre Energi
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.